Spolning och tryckning av dricksvattenbrunnar

Om du har en egen dricksvattenbrunn där hemma, kräver den ett visst underhåll för att den ska fungera och om vattnet börjar sina kan det vara dags för en tryckning av brunnen. Tryckning av dricksvattenbrunnar är en väl beprövad metod som ser till att öka vattenmängden i brunnen. Länge var sprängning den enda metoden som användes för att öka tillrinningen av vatten i bergborrade brunnar, men numera utförs tryckningen med högtrycksspolning. 

 

Så går en tryckning till

När man utför tryckning av dricksvattenbrunnar gör man det genom att i intervaller skapa ett extremt högt tryck i berget. Genom att placera en tryckmanschett på ett visst djup och sedan trycka in vatten under manschetten, skapar man ett tryck för att få en kommunikation mellan brunnshålet och det kringliggande berget. På så sätt vidgas berget och de sprickor som finns.
När tryckningen är klar, vill berget återgå till sitt ursprungliga läge. Det kan man se genom att det insprutade vattnet tränger upp ur brunnshålet. Men tack vare förändringar i bergets naturliga spänningar kommer en del av tryckningseffekten att finnas kvar. Detta visar sig genom en ökad tillströmning av vatten i brunnen.

BESTÄLL EN RENGÖRING AV DIN DRICKSVATTENBRUNN

Med tiden samlas det en del smuts på väggarna i din dricksvattenbrunn. En spolning av brunnen och en återfyllning av färskt dricksvatten både förbättrar och gör att dricksvattnet behåller en god kvalité. 
Hur ofta du ska beställa spolning och tryckning av din dricksvattenbrunn är svårt att svara på. Det är flera faktorer som spelar in, bland annat brunnens placering, ålder och så vidare. Men du får mer än gärna kontakta oss om du är osäker på hur din brunn mår. Vi kan hjälpa dig att avgöra när det är dags att underhålla din brunn. Vår kunskap och erfarenhet står till ditt förfogande.