Camilla Blyth
Transportledare
0730 - 79 10 05

TORRSUGNING

Torrsugning görs med en teknik som kan liknas vid en jättestor dammsugare. Kontakta oss på Värends Miljö AB när du behöver hjälp med sugning, tömning och blåsning av material som sågspån, lösull, singel eller sand. Vi har utrustning för att suga rent i alla slags utrymmen, från omfattande industrirengöring till källaren i villan.

Vi tar alla typer av torrsugningsuppdrag. Vi arbetar ofta i industrimiljöer, och hjälper även till vid ombyggnad och renovering av fastigheter. Med hjälp av moderna sugbilar tar vi hand om olika typer av torra material och underlättar tunga, hälsovådliga och manuella arbetsuppgifter. Dessutom undviker man med torrsugning att miljöfarligt material dammar och förorenar en arbetsplats, eftersom allt åker in i den stora dammsugaren.

Suger in material eller blåser ut det

Sugbilarna tömmer, med hjälp av vakuum, effektivt utrymmen på torra material, som sand, sågspån, lösull och taksingel. Torrsugning är ett smidigt sätt att tömma krypgrunder, vindar och andra utrymmen där det är svårt att komma åt. I industrin kan torrsugning vara lämplig vid rengöring av brännugnar, traverser och bandgångar m.m. På renoverings- och tillbyggnadsarbeten är metoden bra vid t. ex. sugning av trossbottnar eller för att avlägsna taksingel.
Vi kan också kan blåsa in material där det behövs. I trånga miljöer kan man snabbt blåsa in exempelvis singel. Sugbilar kan också användas på motsatt sätt, för att blåsa ut material för att till exempel fylla igen en grund eller fylla en yta med grus. Materialet vakuumsugs in i tanken på sugbilen. Därefter vänder vi på tekniken och blåser ut det torra materialet