Slamsugning

Behöver du hjälp med slamsugning av brunnar, oljeavskiljare, fettskiljare eller annat? Då har du kommit rätt! Hos oss på Värends Miljö är just slamsugning en av våra specialiteter.

Slamsugning – kärnan i vår verksamhet

Slamsugning har sedan starten varit och är fortfarande det centrala i vår verksamhet. Även om denna har utvecklats och utvidgats till att omfatta en mängd tjänster och kompetenser så är slamsugning navet i vår verksamhet med tömning av septiktankar som vanligaste tjänst.

       

Vi finns till för dig

Vi arbetar alltid utifrån våra kunder, deras behov och önskemål. Vår kundkrets består av allt från kommuner och företag till privatpersoner. Service ser vi som en självklarhet och som ett led i detta erbjuder vi naturligtvis såväl förebyggande insatser som insatser vid akuta fall. Stora som mindre jobb, inga problem för oss. Vi finns alltid här för dig!

Vårt servicetänk och kvalitetstänk i alla led har lett till att såväl våra tjänster som vår kundkrets har utvecklats och idag är vi verksamma på följande orter:

  • Växjö Kommun
  • Tingsryds Kommun
  • Alvesta Kommun
  • Älmhults Kommun
  • Karlskrona Kommun
  • Markaryds Kommun

I dessa kommuner har vi i dagsläget kommunala avtal avseende slamtömning. 

 

Efter slamsugningen

Det uppsugna materialet fraktas till respektive kommuns reningsverk eller de avfallsanläggningar som respektive kommun hänvisar till för olika typer av material. För oss är det av stor vikt att se till att avfallet transporteras och töms på rätt ställe. 

Ett annat exempel är när vi har tömt fettavskiljare, då fraktas detta oftast till en biogasanläggning för produktion av biogas.