Camilla Blyth
Transportledare
0730 - 79 10 05

STOR KOMBI

Euro 6 klassad, Spol och sugbil, 7 m³ vatten och 12 m³ slam. Lämplig till körning av färskvatten samt spolning av större ledningar, ADR- klassad.

STOR KOMBI

Euro 4 klassad, Spol och sugbil, 6 m³ vatten och 9 m³ slam. Lämplig till körning av färskvatten samt spolning av större ledningar, ADR- klassad.

STOR KOMBI

Euro 6 klassad, Spol och sugbil, 7 m³ vatten och 8  m³ slam. Lämplig till körning av färskvatten samt spolning av större ledningar, ADR- klassad.

MINI KOMBI

Euro 5 klassad, Spol och sugbil, 2 m³ vatten och 13 m³ slam. Lämplig till körning av slammbrunnar samt spolning av mindre ledningar, ADR- klassad.

CITY KOMBI

Euro 5 klassad. Liten och mycket smidig sug och spolbil med hetvatten, perfekt i stadsmiljö och bostadsområden med trånga utrymmen. ADR Klassad,

MINI KOMBI

Euro 6 klassad, Spol och sugbil, 2 m³ vatten och 13 m³ slam. Lämplig till körning av slammbrunnar samt spolning av mindre ledningar, ADR- klassad.

AVVATTNINGSBIL ECO VEE

Eco vee tömmer er brunn helt för att därefter avskilja slammet i en reningsprocess på bilen. Efter avvattningen återförs vattenfasen till er brunn igen. Det första som ni kommer att notera är att er brunn inte ser ut att vara tömd efter att Eco Vee har varit på besök. Euro 5 klassad

SLÄPVAGN

Två facks tank 15 + 15 m³, används till slamtransporter. ADR klassad

SLÄPKÄRRA

Två facks tank 7,5 + 7,5 m³, används till slamtransporter.