Camilla Blyth
Transportledare
0730 - 79 10 05

RECYCLER

Euro 6 klassad, Recyclingbil med både spol- och sugkapacitet. Bilen används huvudsakligen till spolning av större ledningar. Den är väldigt effektiv och miljövänlig då den återvinner spolvattnet som används.

MINI KOMBI

Euro 6 klassad, spol- och slambil. 2 m3 vatten och 13 m3 slam. Används mestadels till slambrunnstömning och spolning av mindre ledningar. ADR-klassad. .

MINI KOMBI

Euro 6 klassad, Spol- och sugbil. Är specialanpassad för ADR-transporter och är den bil hos oss som uteslutande tömmer oljeavskiljare. ADR-klassad.

CITY KOMBI

Euro 5 klassad. Liten och mycket smidig spol-/sugbil som är perfekt att använda i stadsmiljö och i bostadsområden med trånga utrymmen. Kan spola avloppen med hetvatten.

MINI KOMBI

Euro 6 klassad, spol- och slambil. 2 m3 vatten och 13 m3 slam. Används mestadels till slambrunnstömning och spolning av mindre ledningar. ADR-klassad.

STOR KOMBI

Euro 6 klassad, Spol- och sugbil. 7 m³ vatten och 8 m³ slam. Denna bil är vår spjutspets i Karlskrona. Spolning av alla typer av ledningar med hetvatten är inga problem. ADR-klassad.

CITY KOMBI

Euro 6 klassad, liten Spol-/sugbil. 3 m3 vatten och 4,5 m3 slam. Används effektivt och smidigt i stadsmiljö och spolar med hög kapacitet. Spolar bland annat mycket köksavlopp med hetvatten. ADR-klassad.

MINI KOMBI

Euro 6 klassad, Spol- och sugbil. 2,5 m3 vatten och 13 m3 slam. Används mestadels till slambrunnstömning och spolning av mindre ledningar.

STOR KOMBI

Euro 6 klassad, spol- och sugbil. 7 m³ vatten och 12 m³ slam. Lämplig till körning av färskvatten samt spolning av större ledningar, ADR- klassad.

MINI KOMBI

Euro 5 klassad, spol- och slambil. 2 m3 vatten och 13 m3 slam. Används mestadels till slambrunnstömning och spolning av mindre ledningar. ADR-klassad.

MINI KOMBI

Euro 6 klassad, Spol- och sugbil. 2,5 m3 vatten och 13 m3 slam. Används mestadels till slambrunnstömning och spolning av mindre ledningar.

STOR KOMBI

Euro 4 klassad, spol- och slambil. 6 m3 vatten och 9 m3 slam. Lämplig till vattenleveranser och spolning av större ledningar. ADR-klassad.

SLÄPVAGN

Två facks tank 13 + 13 m3, används till slam- och ADR-transporter. ADR-klassad.

SLÄPVAGN

Två facks tank 15 + 15 m³, används till slam- och ADR-transporter. ADR-klassad.

SLÄPVAGN

Två facks tank 7,5 + 7,5 m³, används till slamtransporter.

SLÄPVAGN

Två facks tank 15 + 15 m³, används till slam- och ADR-transporter. ADR-klassad.

TV INSPEKTION

Med vår filmbuss kan vi inspektera så att era ledningar är i bra skicka och vad som ska rättas.