Tim Karlsson
Arbetsledare Relining
0766-10 76 87

Vad är relining?

Relining är ett smidigt, billigare och enklare sätt att renovera dåliga avlopps och regnvatten ledningar.

Ni kan bo kvar i bostaden under förloppet och vi gör ingen åverkan på inredningen. Ni behöver alltså inte byta golv bara för att vi har fixat era rör. Jobbet är klart på ett par dagar och ni kan börja använda avloppet så snart vi är klara.

 

Hur länge håller relinade rör?

Man kan använda sig av relining vid lagning av akuta läckage, i kombination med byte av avloppsrör, eller som totalrenovering av hela avloppssystemet. Relining fungerar utmärkt i allt från ett badrum eller genom en vägg till om avloppsrören ligger svårtillgängliga i källargolv, trappor, skyddsrum etc. Vi kan dessutom punktlaga skador på din ledning. Vi kan relina dom flesta längder och dimensioner, kontakta oss för mer information.