PERSONALEN PÅ VÄRENDSMILJÖ AB

Om ni behöver komma i kontakt med någon av dessa medarbetare ring Tel. 0470 – 78 88 48 eller skicka ett mail till info@varendsmiljo.se

Thomas Karlsson
Emil Jönsson
Robin Löfstedt
0470 - 78 88 48
Tim Karlsson
0470-78 88 48
Daniel Söderholm
Viktor Schandersson
0470 - 78 48 88
Philip Karlsson
0470 - 78 88 48
Per Rydell
0470 - 78 48 88
Kennert Skoog
Robin Jacobsson
Roger Kristiansson
0470 - 78 48 88
Stefan Berghall
Anton Degerman
Dennis Smith
0470 - 78 48 88
Fredrik Karlman
Per Jonsson
Bo Johannisson
0470-78 88 48
VD / Ägare
VD / Ordinarie ledamot
0470-78 88 48
Transportledare
0766 - 29 16 00
0470 - 78 88 48
Växjö
Suppleant
0470-78 88 48
Betong / Murare
0470 - 78 88 48
Renhållningsarbetare
0470 - 78 48 88
Rörinspektör
0470 - 78 48 88
Älmhult
0470 - 78 48 88
Chaufför / Alvesta
0470 - 78 48 88
Entreprenad