Under våren och sommaren har Värends Miljö AB arbetat med att ta fram en ny och trevlig broschyr. I denna ska kunden kunna läsa mer om oss och även få ett gott intryck av nya fräscha bilder som vi fått med i den.

Gå in i den digitala versionen och läs mer om oss! Se länk nedan.

Läs vår nya broschyr här!