Högtrycksspolning

Högtrycksspolning är det mest effektiva sättet att lösa stopp i avlopp, rör och andra ledningssystem, metoden att använda högt vattentryck för att lösa dylika problem blir allt vanligare. Det får effektivt loss det som blockerar eller försvårar framkomsten i avloppssystemet eller ledningsnätet.

Varför högtrycksspolning?

Stopp kan, förutom att försvåra framkomst, även orsaka skador i form av bland annat:

  1. Läckage
  2. Översvämningar
  3. Mögel- och vattenskador

Dessa skador kan orsakas av beläggningar av exempelvis smuts eller fett och det bästa sättet att förebygga sådana beläggningar sker med hjälp av regelbunden högtrycksspolning. Våra spolbilar i storlekarna 12-14 kubikmeter (Kbm) genomför spolning av olika typer av rör (såsom stuprör och dräneringsrör) samt av täckdiken. Givetvis även för avlopp och dricksvattenbrunnar.

Förebygg med högtrycksspolning

Det höga vattentrycket får effektivt loss det som blockerar eller försvårar framkomsten i avloppssystemet eller ledningsnätet. Därtill kan högtrycksspolning förlänga rörens livstid med flera år med allt vad det innebär ur ekonomiskt och planeringsmässigt hänseende. Stopp, driftstörningar och skador kan orsaka stora ekonomiska problem, både direkt och indirekt. Såväl industrier som privatpersoner har all anledning att vara förutseende med underhåll av rör och ledningsnät. Förutom att förebygga direkta skador så minskar högtrycksspolning riskerna för dålig lukt och för oväsen i rören.

Då många av våra kunder återfinns inom industrin har vi bred erfarenhet av många olika sorters problem- och åtgärdsområden vilket innebär att vi snabbt kan sätta in rätt åtgärd vid rätt tillfälle. Vattenmängd och tryck anpassas efter behov.

SPOLA DITT KÖKSAVLOPP MED HETVATTEN

En ökad användning av fett och oljor i matlagningen bidrar idag till att en större mängd av detta spolas ner i ditt köksavlopp. När fettet sedan stelnar nere i avloppet kan det orsaka problem och när det gått för långt kan det bli helt stopp i avloppet. 

Vi hjälper därför gärna dig som kund med att effektivt och smidigt spola ditt avlopp med hetvatten. Detta löser effektivt bort fettet i ledningen och avloppet får åter full funktion. 

För att undvika akuta problem rekommenderar vi våra kunder att återkommande spola sina avlopp med hetvatten i förebyggande syfte. Detta bidrar till att avloppen håller längre och minskar risken för att akuta problem som blir kostsamma ska uppstå. Vi utför regelbundet stam- och underhållsspolningar åt både bostadsrätt- och hyresrättsföreningar. 

 

Hör gärna av dig om du har frågor kring vår högtrycksspolning!