Farligt avfall

Vad är farligt avfall?

Som en grundregel kan man säga att alla typer av kemikalier med farlighetsmärkning klassas som farligt avfall. Exempel på olika farlighetsmärkningar kan vara miljöfarligt, brandfarligt eller frätande.

Vi har både utbildad personal och alla tillstånd som krävs för att transportera farligt avfall. Vi följer de lagar och regler som myndigheterna ställer och ansvarar för hela kedjan från hämtning till dokumentation och destruktion. Tveka inte att kontakta oss för konsultation och kundanpassande lösningar. 

 ADR-Transport i tankbilar 

Vi hjälper dig med de transporter av farligt avfall som kunden behöver.
För oss är det allra vanligast att vi transporterar flytande avfall och
vätskor med ADR-klassad tankbil. Vi utför exempelvis tömning av
oljeavskiljare, slamsugning av tvättrännor (med olje- eller kemikalieskadat vatten)
samt akuta saneringsinsatser i samband med olyckor där någon typ av farligt avfall
läckt ut. När det gäller olyckor har vi ett gott samarbete både med
räddningstjänsten och restvärdesledare.  

 Vi ser alltid till att det farliga avfaller transporteras och destrueras på
ett säkert och miljöanpassat sätt!

 TÖMNING AV OLJEAVSKILJARE & 5-ÅRSKONTROLL AV OLJEAVSKILJARE

Vi utför löpande både tömning och kontroller av oljeavskiljare. Det är av stor vikt att regelbunden tömning och besiktning görs för att oljeavskiljaren ska fungera optimalt. Vår pers

onal har den utbildning som krävs för att både underhålla och utföra 5-årsbesiktningar av oljeavskiljare. När besiktningen utförs gör vi både kontroller och dokumentation i linje med de krav som ställs från miljökontoret på kommunen. 

Ring oss gärna så hjälper vi dig mer er oljeavskiljare!