OM FÖRETAGET

%

KVALITET / MILJÖ

%

KUNDBEMÖTANDE

%

JOURVERKSAMHET

Vi är ett innovativt miljö- arbetsmiljö- och kvalitetscertifierat serviceföretag i Växjö som hjälper kommuner, fastighetsägare, industrier, byggföretag och privatpersoner med avloppsspolning, slamsugning, torrsugning och rörinspektion m.m. Tryggt och alltid med miljön och kunden i fokus.

Kunskap, kreativitet och hög servicegrad är grundläggande för allt vi gör. Våra erfarna operatörer arbetar med den senaste tekniken och maskinparken har kraftfull kapacitet för att klara alla typer av uppdrag. Vi är alltid snabbt på plats och aldrig längre bort än ett telefonsamtal.

Värends Miljö AB grundades 2007 och är ett ett serviceföretag inom renhållnings och avfallsbranschen. Vi utför tjänster så som spolning, slamsugning, rörinspektioner, vattenleveranser, tryckning av brunnar och torrsugning. Vi utför även viss typ av relining och byte av gamla ledningar. såväl servisledningar som ledningar i källargolv, och nyanläggning av avloppsanläggningar m.m. Med framförallt spolning, slamsugning & Torrsugning, Samt även viss relining, byte av gamla ledningar såväl servisledningar som ledningar i källargolv nyanläggning av avloppsanläggningar mm. Vi verkar framförallt i Småland & Blekinge.