VÄLKOMMEN TILL VÄRENDS MILJÖ AB

Värends Miljö AB grundades 2007 och är ett serviceföretag inom renhållnings och avfallsbranschen.Vi utför tjänster så som spolning, slamsugning, rörinspektioner, vattenleveranser, tryckning av brunnar & torrsugning.Vi utför även viss typ av relining och byte av gamla ledningar, såväl servisledningar som ledningar i källargolv, och nyanläggning av avloppsanläggningar mm.

Tveka inte att kontakta oss om ni behöver hjälp. Vi är verksamma i framförallt Småland och Blekinge.

VÅRA TJÄNSTER

Slamsugning avhjälper många behov som kan uppstå inom alla verksamheter och hos privatpersoner. Vi utför alla typer av slamsugning, kontinuerlig underhållstömning av avloppsbrunnar och tankar, tömning av toabodar. Andra vanliga tjänster som utförs är tömning av fettavskiljare, oljeavskiljare och tvättrännor.

HJÄLP MED SLAMSUGNING

Behöver du hjälp med slamsugning av brunnar, oljeavskiljare, fettskiljare eller annat? Då har du kommit rätt! Hos oss på PR-slamsugning är det just slamsugning som är vår specialitet.

Slamsugning har sedan starten varit och är fortfarande det centrala i vår verksamhet. Även om denna har utvecklats och utvidgats till att omfatta en mängd tjänster och kompetenser så är slamsugning navet i vår verksamhet med tömning av septiktankar som vanligaste tjänst.

ÖVERSVÄMMAD KÄLLARE ?

Vid översvämning i källare gäller i princip samma tillvägagångsätt som i krypgrund. Skillnaden är att det i källaren finns mer svängutrymme och plats för nödvändig utrustning. Bor man i ett översvämningsdrabbat område kan det vara bra med hyllor en bit upp på väggen så att inget fukt- och vattenkänsligt förvaras på golvet under kritiska årstider.

Vi kan även hjälpa till med andra spoltjänster och sugning av brunnar, avloppsrör (på egen fastighet), tömning av källare vid översvämning mm. Kontakta oss för mer information på 0470 – 78 88 48

Då vi exempelvis behöver hjälp med torrsugen tycker vi det är väldigt smidigt att ha en lokal entreprenör som kan utföra dessa jobb. Det gör att vi får hjälp väldigt snabbt med de jobben vi har problem att lösa med grävmaskin och anläggare. Ni ställer alltid upp och löser problemen snabbt.

Sara Pettersson

Arbetsledare, Peab AB

Värends Miljö AB grundades 2007, Vi är ett serviceföretag inom renhållnings och avfallsbranschen.
Med framförallt spolning, slamsugning & Torrsugning, Samt även viss relining, byte av gamla ledningar
såväl servisledningar som ledningar i källargolv nyanläggning av avloppsanläggningar mm.
Vi verkar framförallt i Kronobergs län & Blekinge

Läs gärna vår nya MultiMedia Broschyr!

Under våren och sommaren har Värends Miljö AB arbetat med att ta fram en ny och trevlig broschyr. I denna ska kunden kunna läsa mer om oss och även få ett gott intryck av nya fräscha bilder som vi fått med i den. Gå in i den digitala versionen och läs mer om oss! Se...

läs mer

Vi söker dig som vill arbeta med sophämtning i Tingsryds Kommun!

Efter sommaren kommer vi på Värends Miljö att ta över sophämtningen i Tingsryds Kommun. Vi kommer att ha två sopbilar och två anställda som bildar ett team och som ska sköta all sophantering i kommunen på ett rullande tvåveckors schema. Det mesta börjar falla på plats...

läs mer